Home > CO2 Footprint

CO2 Footprint

CO2 Footprint

Onze CO2 footprint is gebaseerd op het Greenhouse Gas Protocol (GHG protocol), Dit protocol is wereldwijd de meest gebruikte rekentool voor zowel overheden als bedrijven om de uitstoot van broeikasgassen te kwantificeren, te gebruiken en uiteindelijk te managen.

De CO2 footprint wordt intern gebruikt om te sturen op het reduceren van emissies. Het begin is gemaakt door te kijken naar de grootverbruikers: elektra, gas, diesel vrachtwagens en diesel personenauto’s. Sinds februari 2012 worden maandelijks de meterstanden geregistreerd. Het is daarmee mogelijk op verbruik van elektra in KWh/m2 en gas in gas/m3 per gebouw te sturen. Hierdoor kunnen maatregelen worden genomen daar waar zij het meest effect hebben.

Tegelgroep Nederland probeert tevens op het gebied van transport bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. Er wordt op grote schaal voor inkomende handelsgoederen getransporteerd per trein of per schip. Dit zorgt voor een aanzienlijke reductie in de CO2 uitstoot. Een trein en schip stoten, in verhouding tot een vrachtwagen, ruim 80% minder CO2 uit.

Download hier het meest recent verslag rondom ons MVO beleid.